Aktuality

31.01.2024

Prvé kolo sa uskutoční v sobotu 17. februára 2024 v Brezne. Technickým usporiadateľom bol poverený ŠKP Brezno.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke Propozície. Lenex pozvánka pre prihlášky (do 09.02.2024).

Súbory ku všetkým pretekom nájdete v kalendári webovej stránky www.swimrankings.net a www.swimmsvk.sk.


09.10.2023

Piate kolo sa uskutoční v sobotu 4. novembra 2023 v Žiari nad Hronom. Technickým usporiadateľom bol poverený PK Delfín Žiar nad Hronom.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke Propozície. Lenex pozvánka pre prihlášky (do 7 pracovných dní pred konaním jednotlivého kola).

Súbory ku všetkým pretekom nájdete v kalendári webovej stránky www.swimrankings.net a www.swimmsvk.sk.


19.09.2023

Štvrté kolo sa uskutoční v sobotu 7. októbra 2023 v Rimavskej Sobote (zmenené miesto konania pretekov). Technickým usporiadateľom bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke Propozície. Lenex pozvánka pre prihlášky (do 7 pracovných dní pred konaním jednotlivého kola).

Súbory ku všetkým pretekom nájdete v kalendári webovej stránky www.swimrankings.net a www.swimmsvk.sk.


25.03.2023

Tretie kolo sa uskutoční v sobotu 22. apríla 2023 v Rimavskej Sobote. Technickým usporiadateľom bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke Propozície. Lenex pozvánka pre prihlášky (do 7 pracovných dní pred konaním jednotlivého kola).

Súbory ku všetkým pretekom nájdete v kalendári webovej stránky www.swimrankings.net a www.swimmsvk.sk.


16.03.2023

Druhé kolo sa uskutoční v sobotu 25. marca 2023 v Banskej Štiavnici. Technickým usporiadateľom bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke Propozície. Lenex pozvánka pre prihlášky (do 7 pracovných dní pred konaním jednotlivého kola).

Súbory ku všetkým pretekom nájdete v kalendári webovej stránky www.swimrankings.net a www.swimmsvk.sk.


26.01.2023

Prvé kolo sa uskutoční v sobotu 18. februára 2023 v Brezne. Technickým usporiadateľom bol poverený Športový klub plávania Brezno.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke Propozície. Lenex pozvánka pre prihlášky (do 7 pracovných dní pred konaním jednotlivého kola).

Súbory ku všetkým pretekom nájdete v kalendári webovej stránky www.swimrankings.net a www.swimmsvk.sk.


05.01.2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica, ktoré sa bude konať dňa 17.01.2023 (utorok) o 16:30 hod. v Penzióne Maják, Okružná 15 v Banskej Bystrici.

Nápočet členskej základne ku dňu 31.12.2022


17.10.2022

V nedeľu 27. novembra 2022 sa v Banskej Bystrici na Štiavničkách (zmena miesta konania pretekov) uskutoční 5. kolo Banskobystrického plaveckého pohára pre rok 2022. technickým usporiadaním bol poverený PO UMB Banská Bystrica.

Tohtoročné propozície sú zverejnené na podstránke PropozícieLenex pozvánka pre prihlášky (do 7 pracovných dní pred konaním jednotlivého kola).

Súbory a údaje ku všetkým slovenským pretekom môžete prípadne nájsť aj v kalendári podujatí webovej stránky www.swimrankings.net a www.swimmsvk.sk.


10.10.2022

V sobotu 15. októbra 2022 sa v Rimavskej Sobote (zmena miesta konania pretekov) uskutoční 4. kolo Banskobystrického plaveckého pohára pre rok 2022. technickým usporiadaním bol poverený PK Rimavská Sobota.

Tohtoročné propozície sú zverejnené na podstránke PropozícieLenex pozvánka pre prihlášky (do 7 pracovných dní pred konaním jednotlivého kola).

Súbory a údaje ku všetkým slovenským pretekom môžete prípadne nájsť aj v kalendári podujatí webovej stránky www.swimrankings.net a www.swimmsvk.sk.


4.5.2022

V sobotu 14. mája 2022 sa v Banskej Bystrici (bazén UMB) uskutoční 3. kolo Banskobystrického plaveckého pohára pre rok 2022. technickým usporiadaním bol poverený ŠK Trian UMB Banská Bystrica v spolupráci s UMB Banská Bystrica.

Tohtoročné propozície sú zverejnené na podstránke PropozícieLenex pozvánka pre prihlášky (do 7 pracovných dní pred konaním jednotlivého kola).

Súbory a údaje ku všetkým slovenským pretekom môžete prípadne nájsť aj v kalendári podujatí webovej stránky www.swimrankings.net a www.swimmsvk.sk.


11.4.2022

V sobotu 23. apríla 2022 sa v Rimavskej Sobote uskutoční 2. kolo Banskobystrického plaveckého pohára pre rok 2022. technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.

Tohtoročné propozície sú zverejnené na podstránke Propozície. Lenex pozvánka pre prihlášky (do 7 pracovných dní pred konaním jednotlivého kola).

Súbory a údaje ku všetkým slovenským pretekom môžete prípadne nájsť aj v kalendári podujatí webovej stránky www.swimrankings.net a www.swimmsvk.sk.


22.03.2022

S účinnosťou od pondelka 14. marca 2022 Úrad verejného zdravotníctva SR uviedol, že všetky hromadné podujatia sa môžu uskutočňovať bez kapacitných obmedzení. Pre všetky hromadné podujatia (teda aj pre naše plavecké súťaže) platí režim základ. To znamená, že všetci účastníci sa ich môžu zúčastniť bez obmedzení.

Celoročná súťaž Banskobystrický plavecký pohár 2022 sa môže uskutočniť bez kapacitných obmedzení. Prvé kolo sa uskutoční v sobotu 26. marca 2022 v Brezne. Technickým usporiadateľom bol poverený Športový klub plávania Brezno.

Opatrenia organizátora

Teší nás, že už konečne po viac ako dvoch rokoch môžeme dať našim pretekárom šancu vôbec súťažiť...

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke Propozície. Súbory ku všetkým pretekom nájdete v kalendári webovej stránky www.swimrankings.net a www.swimmsvk.sk.


13.12.2020

Vzhľadom na situáciu s koronavírusom sa v tomto roku podarilo usporiadať iba 2 z plánovaných 5 kôl Banskobystrického plaveckého pohára. Pohárová bodovacia súťaž za rok 2020 sa teda vyhodnotila súčtom bodov z oboch konaných kôli. Vyhodnotenie nájdete v sekcii "Výsledky".


23.09.2020

V sobotu 3. októbra 2020 sa v Banskej Štiavnici uskutoční 4. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2020. Technickým usporiadateľom je Plavecký klub Banská Štiavnica. Pôvodné miesto konania bolo v Banskej Bystrici, avšak bolo nahradené Banskou Štiavnicou, nakoľko fakultný bazén UMB v Banskej Bystrici nebude v plánovanom termíne pretekov v prevádzke.

Vzhľadom k situácii s koronavírusom pristúpil organizátor k opatreniam určeným na zníženie rizika prenosu, hlavne povolenie prítomnosti iba pretekárov, trénerov, rozhodcov a organizátorov na plavárni, čiže žiadny diváci a rodičia nemôžu byť prítomní, počet trénerov je limitovaný v pomere k počtu pretekárov. Taktiež je každá osoba na plavárni povinná priniesť podpísané čestné vyhlásenie ohľadom Covid-19. Prehľad všetkých opatrení organizátora a čestné vyhlásenie si môžte stiahnuť v nižšie umiestnených odkazoch.

Opatrenia organizátora

Čestné vyhlásenie

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net, a www.swimmsvk.sk.


16.3.2020

Vzhľadom na neutešenú situáciu súvisiacu s koronavírusom Slovenská plavecká federácia ruší a pozastavuje konanie všetkých súťaží v plaveckých športoch až do odvolania.
 
3. kolo Banskobystrického plaveckého pohára, plánované na 4. apríla 2020 v B.Štiavnici (pôvodne V.Krtíš) je teda Z R U Š E N É.
 

12.3.2020
V sobotu 7. marca 2020 sa v Brezne uskutočnilo 2. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2020. Technickým usporiadaním bol poverený ŠK FLIPPER Brezno.
 
Výsledky 2. kola nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Nina Hudecová             RAJBB    65 bodov

Chlapci:
Samuel Nôta                 RAJBB    36 bodov

Tortu po víťazstve v štafete kat. A a vylosovaní tejto kategórie získali plavci a plavkyne z PK Banská Štiavnica.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára


11.2.2020

V sobotu 8. februára sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo 1. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2020. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.
 
Výsledky 1. kola nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Melinda Ruislová            DELZH    48 bodov

Chlapci:
Ján Čamaj                       PKBS      19 bodov

Tortu po víťazstve v štafete kat. B a vylosovaní získali plavci a plavkyne z PK Banská Štiavnica.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára


02.02.2020

V sobotu 8. februára 2020 sa v Banskej Štiavnici uskutoční 1. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2020. Technickým usporiadateľom je Plavecký klub Banská Štiavnica.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net, a www.swimmsvk.sk.


17.11.2019

V sobotu 16. novembra 2019 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo 5. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2019. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.
 
Výsledky 5. kola nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Vanesa Vöröšová    RAJBB   68 bodov

Chlapci:
David Matejov          RAJBB   76 bodov

Tortu po víťazstve v štafete získali plavci a plavkyne z ŠK FLIPPER Brezno.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára


11.11.2019
 
Priebežné hodnotenie pohárovej súťaže po 4 z 5 kôl tohtoročného Banskobystrického plaveckého pohára si môžete stiahnuť tu.
 
Vyhodnotené sú predbežne 3 najlepšie kolá z doterajších 4. Na piatom kole si v prípade dobrého výsledku nahradíte najslabšie z troch doteraz najlepších kôl, čiže súčet 3 najlepších kôl po všetkých 5-tich kolách sa môže od priebežného zásadne líšiť.

10.11.2019

V sobotu 16. novembra 2019 sa v Rimavskej Sobote uskutoční 5. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2019. Technickým usporiadateľom je PK Rimavská Sobota.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net, a www.swimmsvk.sk.


06.10.2019

V sobotu 5. mája 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo 4. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2019. Technickým usporiadaním bol poverený ŠK UMB Banská Bystrica.
 
Výsledky 4. kola nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Henrieta Cimová                 PKBŠ    46 bodov

Chlapci:
Dominik Búry                    TRUMB   79 bodov

Tortu po víťazstve v štafete kat. Open a vylosovaní získali plavci a plavkyne z PK Banská Štiavnica.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára


16.09.2019

V sobotu 5. októbra 2019 sa v Banskej Bystrici uskutoční 4. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2019. Technickým usporiadateľom je ŠK TRIAN UMB Banská Bystrica.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net, a www.swimmsvk.sk.

19.5.2019

V sobotu 18. mája 2019 sa v Brezne uskutočnilo 3. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2019. Technickým usporiadaním bol poverený ŠK FLIPPER Brezno.
 
Výsledky 3. kola nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Eliška Petlušová                 PKBB    44 bodov

Chlapci:
Matúš Mesároš                     UMB   41 bodov

Tortu po víťazstve v štafete kat. Open a vylosovaní získali plavci a plavkyne z ŠK FLIPPER Brezno.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

13.05.2019

V sobotu 18. mája 2019 sa v Brezne uskutoční 3. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2019. Technickým usporiadateľom je ŠK FLIPPER Brezno.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net, a www.swimmsvk.sk.

4.3.2019

V sobotu 2. marca sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo 2. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2019. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.
 
Výsledky 2. kola nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Ronja Tarandová            PKBS    31 bodov

Chlapci:
Matej Fedor                    TRUMB   66 bodov

Tortu po víťazstve v štafete kat. Open a vylosovaní získali plavci a plavkyne z PK Banská Štiavnica.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

26.02.2019

V sobotu 2. marca 2019 sa v Banskej Štiavnici uskutoční 2. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2019. Technickým usporiadateľom je Plavecký klub Banská Štiavnica.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net, a www.swimmsvk.sk.

17.2.2019

V sobotu 9. februára sa v Žiari nad Hronom uskutočnilo 1. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2019. Technickým usporiadaním bol poverený MŠK Žiar nad Hronoms.r.o. - Plavecký klub Delfín.
 
Výsledky 1.kola nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Zuzana Lukáčová         UMB    46 bodov

Chlapci:
David Matejov              RAJBB   88 bodov

Tortu po víťazstve v štafete kat. C a vylosovaní získali plavci a plavkyne z PK Banská Štiavnica.

- v sekcii "zápisy" bola nahratá zápisnica zo stretnutia členov KPZBB počas prestávky medzi poldňami.

- propozície a termínová listina boli upravené vzhľadom na výmenu miest konania 2. a 3. kola, z technických príčin na strane plavárne v Brezne sa 2. kolo vymenilo a bude sa konať v Banskej Štiavnici. 3. kolo sa bude konať v Brezne.

 

03.02.2019

V sobotu 9. febrára 2019 sa v Žiari nad Hronom uskutoční 1. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2019. Technickým usporiadaním bol poverený MŠK Žiar nad Hronom, s.r.o. - Plavecký klub Delfín.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.
 

10.11.2018

V sobotu 10. novembra 2018 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo 5. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2018. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.
 
Výsledky 5. kola nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Znášiková Nina            UMB    50 bodov

Chlapci:
Hadžega Patrik           TRUMB   37 bodov

Tortu po víťazstve v štafete získali plavci a plavkyne z MŠK Žiar nad Hronom - PK Delfín.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

 
09.11.2018
 
Priebežné hodnotenie pohárovej súťaže po 4 z 5 kôl tohtoročného Banskobystrického plaveckého pohára si môžete stiahnuť tu.
 
Vyhodnotené sú predbežne 3 najlepšie kolá z doterajších 4. Na piatom kole si v prípade dobrého výsledku nahradíte najslabšie z troch doteraz najlepších kôl, čiže súčet 3 najlepších kôl po všetkých 5-tich kolách sa môže od priebežného zásadne líšiť.

04.11.2018

V sobotu 10. novembra 2018 sa v Rimavskej Sobote uskutoční 5. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2018. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

 

07.10.2018

V sobotu 6. októbra 2018 sa v Žiari nad Hronom uskutočnilo 4. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2018. Technickým usporiadaním bol poverený MŠK Žiar nad Hronoms.r.o. - Plavecký klub Delfín.
 
Výsledky 4.kola nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Sascha Jirmerová            FLIBR    59 bodov

Chlapci:
Timotej Tavačiak              TRUMB   24 bodov

Tortu po víťazstve v štafete kat. Open a vylosovaní získali plavci a plavkyne z PK Banská Štiavnica.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

23.09.2018

V sobotu 6. októbra 2018 sa v Žiari nad Hronom uskutoční 4. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2018. Technickým usporiadaním bol poverený MŠK Žiar nad Hronom, s.r.o. - Plavecký klub Delfín.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

20.05.2018

V sobotu 19. mája 2018 sa vo Veľkom Krtíší uskutočnilo 3. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2018. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Veľký Krtíš.
 
Výsledky 3.kola nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Linda Helenčíková             PKVK    30 bodov

Chlapci:
Ján Gandžala                     FLIBR     28 bodov

Tortu po víťazstve v štafete kat. A a vylosovaní získali plavci a plavkyne z ŠK FLIPPER Brezno.

22.04.2018

V sobotu 21. apríla 2018 sa v Brezne uskutočnilo 2. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2018. Technickým usporiadaním bol poverený ŠK FLIPPER Brezno.
 
Výsledky 2.kola nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Barbora Krnáčová                                  RAJBB    52 bodov

Chlapci:
Tomáš Krompaský a Samuel Nôta        RAJBB    obaja po 29 bodov

Tortu po víťazstve v štafete kat. B a vylosovaní získali plavci a plavkyne z PK Banská Štiavnica.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

22.01.2018

V sobotu 10. februára 2018 sa v Banskej Štiavnici uskutoční úvodné kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2018. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net, a www.swimmsvk.sk.

 

05.11.2017

V sobotu 4. novembra 2017 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo 5. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2017. Technickým usporiadaním bol poverený PK Rimavská Sobota.
 
Výsledky 5.kola a celkové vyhodnotenie bodovacej súťaže za rok 2017 nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Zoja Šaminová    PKRS    39 bodov

Chlapci:
Filip Súlovec        UMB      40 bodov

Tortu po víťazstve v štafete získali plavci a plavkyne z PK Banská Štiavnica.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

28.10.2017

V sobotu 4. novembra 2017 sa v Rimavskej Sobote uskutoční 5. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2017. Technickým usporiadaním je poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

Priebežné hodnotenie pohárovej súťaže po 4 z 5 kôl tohtoročného Banskobystrického plaveckého pohára si môžete stiahnuť tu.
 
Vyhodnotené sú predbežne 3 najlepšie kolá z doterajších 4. Na piatom kole si v prípade dobrého výsledku nahradíte najslabšie z troch doteraz najlepších kôl, čiže súčet 3 najlepších kôl po všetkých 5-tich kolách sa môže od predbežného zásadne líšiť.

09.10.2017

V sobotu 7. októbra 2017 sa v v Žiari nad Hronom uskutočnilo 4.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2017. Technickým usporiadaním bol poverený MŠK Žiar nad Hronom, s.r.o. - Plavecký klub Delfín.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Zuzana Géciová  PKVK    57 bodov

Chlapci:
Artúr Rajčok        FLIBR  46 bodov

Tortu po víťazstve v štafete a vylosovaní získali plavci z ŠK FLIPPER Brezno.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

28.09.2017

V sobotu 7. októbra 2017 sa v Žiari nad Hronom uskutoční 4. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2017. Technickým usporiadaním je poverený MŠK Žiar nad Hronom, s.r.o. - Plavecký klub Delfín.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

14.05.2017

V sobotu 13. mája 2017 sa v Brezne uskutočnilo 3.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2017. Technickým usporiadaním bol poverený ŠK FLIPPER Brezno.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Žofia Kvietková  FLIBR    36 bodov

Chlapci:
Matej Chladný       TRUMB  34 bodov

Tortu po víťazstve v štafete a vylosovaní získali plavci z Delfín Žiar nad Hronom.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára
 

30.03.2017

V sobotu 18. marca 2017 sa vo Veľkom Krtíši uskutočnilo 2.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2017. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Veľký Krtíš.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Linda Helenčíková  PKVK    36 bodov

Chlapci:
Juraj Hlavnička       DELZH  28 bodov

Tortu po víťazstve v štafete a vylosovaní získali plavci z UMB Banská Bystrica.

12.03.2017

V sobotu 18. marca 2017 sa vo Veľkom Krtíši uskutoční 2. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2017. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Veľký Krtíš.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

26.02.2017

V sobotu 11. februára 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo 1.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2017. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Melinda Ruislová   DELZH    39 bodov

Chlapci:
Matej Mátyás         PKVK   43 bodov

Tortu po víťazstve v štafete a vylosovaní získali plavci z ŠK FLIPPER Brezno.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára
 

02.02.2017

V sobotu 11. februára 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutoční úvodné kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2017. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

26.01.2017

Dňa 16.01.2016 boli v Banskej Bystrici Valným zhromaždením Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica (KPZBB) schválené nové stanovy KPZBB. Kliknutím si môžete stiahnuť zápisnicu z Valného zhromaždenia, nové stanovy, prihlášku za člena KPZBB a Propozície Banskobystrického plaveckého pohára na rok 2017.
 
Upozorňujeme na termínovo citlivú úlohu KPZ BB č. 2/2017 z Valného zhromaždenia:
  • Z dôvodu schválenia nových Stanov KPZ BB ako aj obnovenia riadneho chodu združenia predsedajúci vyzval všetkých členov združenia, aby najneskoršie do 31. januára 2017 poslali vyplnenú písomnú „Prihlášku za člena KPZ BB“ (príloha č. 3) v požadovanom plnom rozsahu (adresa na doručenie: Milan Záborský, Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica) a do tohto termínu uhradili aj ročný členský poplatok na účet KPZ BB.

13.11.2015

V sobotu 12.novembra 2016 sa v Rimavskej Sobote záverečné 5.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2016. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.
 
Výsledky a celkové vyhodnotenie bodovania pohárovej súťaže nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Katarína Rešovská   RAJBB    36 bodov

Chlapci:
Marek Tengler       PKRS   27 bodov
a
Peter Perašín        UMB     27 bodov

Tortu po víťazstve v štafete získali plavci z UMB Banská Bystrica.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára
 

01.11.2016

Priebežné hodnotenie pohárovej súťaže po 4 z 5 kôl tohtoročného Banskobystrického plaveckého pohára si môžete stiahnuť tu.
 
Vyhodnotené sú predbežne 3 najlepšie kolá z doterajších 4. Na piatom kole si v prípade dobrého výsledku nahradíte najslabšie z troch doteraz najlepších kôl, čiže súčet 3 najlepších kôl po všetkých 5-tich kolách sa môže od predbežného zásadne líšiť.
 

30.10.2016

V sobotu 22. októbra 2016 sa v Žiari nad Hronom uskutočnilo 4. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2016. Technickým usporiadaním bol poverený MŠK Žiar nad Hronom, s.r.o. - Plavecký klub Delfín.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Hana Jechová   FLIBR    69 bodov

Chlapci:
Šimon Jech       FLIBR   49 bodov

Tortu po víťazstve v štafete a vylosovaní získali plavci z UMB Banská Bystrica.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára
 

17.10.2016

V sobotu 22. októbra 2016 sa v Žiari nad Hronom uskutoční 4. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2016. Technickým usporiadaním je poverený MŠK Žiar nad Hronom, s.r.o. - Plavecký klub Delfín.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

 

02.05.2016

V sobotu 9. apríla 2016 sa vo Veľkom Krtíši uskutočnilo 3. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2016. Technickým usporiadaním bol poverený PK Veľký Krtíš.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Dominika Číriová   PKVK    52 bodov

Chlapci:
Boris Bőd               PKRS   44 bodov

Tortu po víťazstve v štafete a vylosovaní získali plavci z PK Rimavská Sobota.

 

05.04.2016

V sobotu 9. apríla 2016 sa vo Veľkom Krtíši uskutoční tretie kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2016. Technickým usporiadaním bol poverený PK Veľký Krtíš.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

 

28.02.2016

V sobotu 27. febuára 2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo 2. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2016. Technickým usporiadaním bol poverený TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Lucia Petrlová   FLIBR    76 bodov

Chlapci:
Dominik Meliš   DELZH   38 bodov

Tortu po víťazstve v štafete a vylosovaní získali plavci z UMB Banská Bystrica.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára
 

20.02.2016

V sobotu 27. februára 2016 sa v Banskej Bystrici uskutoční druhé kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2016. Technickým usporiadaním bol poverený ŠK TRIAN UMB Banská Bystrica.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

20.02.2016

V sobotu 30.januára 2016 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo 1.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2016. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Veronika Bučeková   RAJBB    47 bodov

Chlapci:
Slavomír Adam         TRUMB   33 bodov

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

16.01.2016

V sobotu 30. januára 2016 sa v Banskej Štiavnici uskutoční úvodné kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2016. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

 

16.11.2015

V sobotu 14.novembra 2015 sa v Rimavskej Sobote záverečné 5.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2015. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.
 
Výsledky a celkové vyhodnotenie bodovania pohárovej súťaže nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Zuzana Mojžišová   UMB    48 bodov

Chlapci:
Filip Klein             PKRS   48 bodov

Tortu po víťazstve v štafete získali plavci z UMB Banská Bystrica.
 
 

09.11.2015

V sobotu 14. novembra 2015 sa v Rimavskej Sobote uskutoční 5., záverečné kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2015. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

 

25.10.2015

Predbežné vyhodnotenie pohárovej súťaže po 4 z 5 kôl tohtoročného Banskobystrického plaveckého pohára si môžete stiahnuť tu.
 
Vyhodnotené sú predbežne 3 najlepšie kolá z doterajších 4. Na piatom kole si v prípade dobrého výsledku nahradíte najslabšie z troch doteraz najlepších kôl, čiže súčet 3 najlepších kôl po všetkých 5-tich kolách sa môže od predbežného zásadne líšiť.

18.10.2015

V sobotu 17.októbra 2015 sa v Žiari nad Hronom uskutočnilo 4.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2015. Technickým usporiadaním bol poverený MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - plavecký klub Delfín.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Simona Turoňová   UMB    38 bodov

Chlapci:
Peter Mráz             PKVK   63 bodov

Tortu po víťazstve v štafete a vylosovaní získali plavci z Plaveckého klubu Banskej Štiavnice.
 
- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

07.10.2015

V sobotu 17. októbra 2015 sa vo Žiari nad Hronom uskutoční 4. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2015. Technickým usporiadaním je poverený MŠK Žiar nad Hronom, s.r.o. - Plavecký klub Delfín.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

13.04.2015

V sobotu 11.apríla 2015 sa vo Veľkom Krtíši uskutočnilo 3. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2015. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Veľký Krtíš.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Bubelínyová Hanna      FLIBR   54 bodov

Chlapci:
Meliš Dominik             DELZH   31 bodov

 
Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z PK Banská Štiavnica.
 
- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

04.04.2015

V sobotu 11. apríla 2015 sa vo Veľkom Krtíší uskutoční 3. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2015. Technickým usporiadaním je poverený Plavecký klub Veľký Krtíš.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.
V tomto ročníku sa pristúpilo k zmene poradia a počtu disciplín v jednotlivých kolách, s úmyslom udržania doby trvania pretekov v rozumnej miere. Taktiež už vzhľadom na rozhodnutie výkonného výboru SPF a nového súťažného poriadku SPF nebude umožnené štartovať pretekárom, ktorí nie sú registrovaní v SPF. Preto tréneri a plavci resp. ich rodičia, uistite sa prosím, že ste na rok 2015 registrovaní v Slovenskej plaveckej federácii a teda máte vlepenú nálepku roku 2015 v registračnom preukaze.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

 

04.03.2015

V sobotu 28.februára 2015 sa v Brezne uskutočnilo 2.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2015. Technickým usporiadaním bol poverený ŠK FLIPPER Brezno.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Mojžišová Zuzana      UMB   16 bodov

Chlapci:

Macko Matúš         TRUMB   19 bodov

 
Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z PK Rimavská Sobota.
 
- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

23.02.2015

V sobotu 28. februára 2015 sa v Brezne uskutoční 2. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2015. Technickým usporiadaním je poverený ŠK Flipper Brezno.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.
V tomto ročníku sa pristúpilo k zmene poradia a počtu disciplín v jednotlivých kolách, s úmyslom udržania doby trvania pretekov v rozumnej miere. Taktiež už vzhľadom na rozhodnutie výkonného výboru SPF a nového súťažného poriadku SPF nebude umožnené štartovať pretekárom, ktorí nie sú registrovaní v SPF. Preto tréneri a plavci resp. ich rodičia, uistite sa prosím, že ste na rok 2015 registrovaní v Slovenskej plaveckej federácii a teda máte vlepenú nálepku roku 2015 v registračnom preukaze.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

 

09.02.2015

V sobotu 7.februára 2015 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo 1.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2015. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Ľuptáková Ema     PKBS   40 bodov

Chlapci:
Macharík Samuel   PKBS   30 bodov

 
Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z PO KTV UMB Banská Bystrica.
 
- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

20.01.2015

V sobotu 7. februára 2015 sa v Banskej Štiavnici uskutoční 1. kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2015. Technickým usporiadaním je poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.

Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.
V tomto ročníku sa pristúpilo k zmene poradia a počtu disciplín v jednotlivých kolách, s úmyslom udržania doby trvania pretekov v rozumnej miere. Taktiež už vzhľadom na rozhodnutie výkonného výboru SPF a nového súťažného poriadku SPF nebude umožnené štartovať pretekárom, ktorí nie sú registrovaní v SPF. Preto tréneri a plavci resp. ich rodičia, uistite sa prosím, že ste na rok 2015 registrovaní v Slovenskej plaveckej federácii a teda máte vlepenú nálepku roku 2015 v registračnom preukaze.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

 

01.12.2014

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára
 

17.11.2014

V sobotu 15. novembra 2014 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo 5.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2014. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Chlapci:
Ravas Matej              2000   TRUMB  36 bodov

Dievčatá:
Mojžišová Zuzana     2003      UMB    34 bodov

Výsledky 5 kola  a celkové vyhodnotenie pohárovej súťaže za všetky kolá roku 2014  nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Tortu po víťazstve v štafete a vylosovaní získali plavci z PK Banská Štiavnica.

09.11.2014

V sobotu 15. novembra 2014 sa v Rimavskej Sobote uskutoční 5., záverečné kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2014. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.

 
Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

 

03.11.2014

Predbežné vyhodnotenie bodovania Banskobystrického plaveckého pohára si môžte pozrieť po kliknutí na odkaz. Vyhodnotené sú 4 z 5 kôl, vyhodnocuje sa súčet 3 najlepších kôl, čiže na poslednom, piatom, kole ešte môže dôjsť k výrazným posunom.

 

20.10.2014

V sobotu 18.októbra 2014 sa v Žiari nad Hronom uskutočnilo 3.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2014. Technickým usporiadaním bol poverený MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - plavecký klub Delfín..
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Janovčíková Silvia   UMB    62 bodov

Chlapci:
Purgat Lukáš          TRUMB   48 bodov

Tortu po víťazstve v štafete a vylosovaní získali plavci z Plaveckého klubu Rimavská Sobota.

02.10.2014

V sobotu 18. októbra 2014 sa v Žiari nad Hronom uskutoční 4.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2014. Technickým usporiadaním bol poverený MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - plavecký oddiel Delfín.

 
Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku pre prihlášky po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

02.04.2014

V sobotu 29.marca 2014 sa v Veľkom Krtíši uskutočnilo 3.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2014. Technickým usporiadaním bol poverený PK Veľký Krtíš.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Palovčíková Alexandra   FLIBR    73 bodov

Chlapci:
Šimek Erik                          UMB   21 bodov

Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Delfínu Žiar nad Hronom.
 
- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

 

25.03.2014

V sobotu 29. marca 2014 sa vo Veľkom Krtíši uskutoční 3.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2014. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Veľký Krtíš.

 
Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

Obmedzenie štartov !

Po hlasovaní relevantných klubov sa hlavne kvôli časovým dôvodom pre zostávajúce tohtoročné kolá dohodlo na nasledovných obmedzeniach:

- prihlášky akceptované iba od klubov/oddielov, ktoré sú členmi KPZBB
- počet štartov pretekárov bude limitovaný na max. 6 individuálnych štartov (mimo štafiet, samozrejme sa aplikujú vekové obmedzenia ako doteraz)

 

02.03.2014

V sobotu 1.marca 2014 sa v Brezne uskutočnilo 2.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2014. Technickým usporiadaním bol poverený ŠK Flipper Brezno.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Veszeleiová Kristína       TRIBB    51 bodov

Chlapci:
Poliačik Marek                 UMB   23 bodov

Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Delfínu Žiar nad Hronom.
 
- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára
 

Upozornenie pre rozhodcov, trénerov a plavcov:

FINA dovysvetlila, čo myslí resp. nemyslí pod novým pojmom oddelené ruky pri prsiarkej a motýlikovej obrátke/dohmate. SPF ešte nevydala oficiálny výklad týchto pojmov, ale predpokladáme, že tak urobí v najbližšej dobe a že to bude v súlade s nižšie znázornením obrázkom. Žiadame vás, aby ste to pri najbližších pretekoch zobrali do úvahy.

 

09.02.2014

V sobotu 8.februára 2014 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo 1.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2014. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.
 
Výsledky nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Predajnianska Alexandra 2001   UMB   56 bodov

Chlapci:
Siklenka Andrej               2003   UMB   26 bodov

 
Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Plaveckého klubu Piccard Senec.
 
- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

03.01.2014
 

Propozície Banskobystrickeho pohára na rok 2014 si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz.

 

24.11.2013
 

V sobotu 23.novembra 2013 sa vo Veľkom Krtíši uskutočnilo 5.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2013. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Veľký Krtíš.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Tesárová Katarína   TRIBB  31 bodov

Chlapci:
Purgat Lukáš           TRIBB  27 bodov

Výsledky a celkové vyhodnotenie pohárovej súťaže za všetky tohtoročné kolá  nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Tortu po víťazstve a vylosovaní štafiet získali plavci z PK Banská Štiavnica, čo je ich štvrtá torta z celkových možných piatich v tomto roku, za tým musí byť viac než náhoda :)
 
- na stránke boli po 5.kole aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára
- v sekcii pravidlá boli pridané najnovšie schválene pravidlá plávania a nový prestupový poriadok

20.10.2013

V sobotu 19. októbra 2013 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo 4.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2013. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Imreová Sofia  2002   TRIBB  52 bodov

Chlapci:
Mráz Marek       2002   UMB  32 bodov

Výsledky a celkové vyhodnotenie  nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Tortu po víťazstve v štafete a vylosovaní získali plavci z domáceho PK Rimavská Sobota.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára, taktiež sa do výsledkov 4.kola doplnil zoznam prekonaných rekordov v tomto kole.

- priebežné výsledky trojboja Banskobystrického plaveckého pohára 2013 po prvých 4. kolách si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz.

14.04.2013

V sobotu 13. apríla 2013 sa v Žiari nad Hronom uskutočnilo 3.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2013. Technickým usporiadaním bol poverený MŠK Žiar nad Hronom, s.r.o. - plavecký oddiel Delfín.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Janovčíková Silvia  2002   UMB  47 bodov

Chlapci:
Barla Adam         2000   UMB  14 bodov

Výsledky a celkové vyhodnotenie  nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Plaveckého klubu Banská Štiavnica.

- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

 

17.03.2013

V sobotu 16.marca 2013 sa v Brezne uskutočnilo 2.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2013. Technickým usporiadaním bol poverený ŠK Flipper Brezno.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Madič Katarína  2001   TRIBB   38 bodov

Chlapci:
Vojník Filip          2000   TRIBB  58 bodov

Výsledky a celkové vyhodnotenie  nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Plaveckého klubu Banská Štiavnica.
 
- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára
 

10.02.2013

 
V sobotu 9.februára 2013 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo 1.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2013. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
Veszeliová Kristína 2000   TRIBB   66 bodov

Chlapci:
Doboš Kevin            2001   PKVK   19 bodov

 
Výsledky a celkové vyhodnotenie  nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Plaveckého klubu Banská Štiavnica.
 
- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára
 

24.1.2013
 

V sobotu 9. februára 2013 sa v Banskej Štiavnici uskutoční 1.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2013. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.
 
Tohtoročné propozície môžete nájsť na podstránke "Propozície", Lenex pozvánku po kliknutí na odkaz.

Prípadne môžete tieto súbory a údaje k takmer všetkým slovenským pretekom nájsť v kalendári web-stránky www.swimrankings.net

 

11.11.2012
V sobotu 10.novembra 2012 sa vo Veľkom Krtíši uskutočnilo 5.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2012. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Veľký Krtíš.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
1. Demianová Ema 2003  FLIBR   45 bodov
Chlapci:
1. Zúr Igor        1999   FLIBR  29 bodov

Výsledky a celkové vyhodnotenie  nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Tortu po víťazstve a vylosovaní štafiet získali plavci z PK Rimavská Sobota.
 
- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára

07.10.2012

 
V sobotu 6.októbra 2012 sa v Žiari nad Hronom uskutočnilo 4.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2012. Technickým usporiadaním bol poverený Mestský plavecký klub Delfín Žiar nad Hronom.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
1. Nutterová Simona 1999  UMB   39 bodov
Chlapci:
1. Petrigač Leo        1999   UMB   16 bodov

Celkové vyhodnotenie nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Tortu po víťazstve a vylosovaní štafiet získali plavci z domáceho klubu.
 
- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára
 
22.04.2012
 
V sobotu 21.apríla 2012 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo 3.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2012. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
1. Repková Kristína 1999   PKRS   53 bodov
Chlapci:
1. Kovács Peter        1999   PKRS   27 bodov

Celkové vyhodnotenie nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Plaveckého klubu Banská Štiavnica.
 
- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára
 

01.04.2012

 
V sobotu 31.marca 2012 sa v Brezne uskutočnilo 2.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2012.
Technickým usporiadaním bol poverený ŠK Flipper Brezno.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
1. Paulínyová Karin 1999   PKVK   50 bodov

Chlapci:
1. Duda Jakub         2000   UMB   132 bodov

Celkové vyhodnotenie nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Plaveckého klubu Banská Štiavnica.
 
- na stránke boli aktualizované rekordy Banskobystrického plaveckého pohára
 

14.02.2012

 
V sobotu 11.februára 2012 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo 1.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2012.
Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
1. Mihalčíková Nina 2000   PKBS   75 bodov

Chlapci:
1. Ernek Matej          1998   PKBS   28 bodov

 
Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Plaveckého klubu Banská Štiavnica.
 
- na stránke boli doplnené aktualizované tlačivo "Prihláška za člena KPZ BB" a adresár členov.
 

24.11.2011

 
V sobotu 12.novembra 2011 sa v Žiari nad Hronom uskutočnilo 5.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2011.
Technickým usporiadaním bol poverený Mestský plavecký klub Delfín Žiar nad Hronom.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
1. Horváthová Kristína 1999   PkRS   33 bodov

Chlapci:
1. Kupec Maroš            1998   DelŽH   25 bodov

 
Keďže to bolo posledné tohtoročné kolo, tak sa odovzdávali poháre za umiestnenia v 5-kolovej pohárovej súťaži. Celkové vyhodnotenie nájdete v sekcii "Výsledky".
 
Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Plaveckého klubu Banská Štiavnica (kategória "Open").
 
- na stránke boli doplnené výsledky zo 4. a 5. kola BBPP spolu s celkovým vyhodnotením všetkých kôl
- na stránke bola založená nová sekcia "Rekordy", kde sú umiestnené rekordy Banskobystrického plaveckého pohára zotriedené podľa vekových kategórií
 
24.11.2011
 
V sobotu 10.októbra 2011 sa vo Veľkom Krtíši uskutočnilo 4.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2011.
Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Veľký Krtíš.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
Dievčatá:
1. Danková Sophia       2002   DelŽH   23 bodov

Chlapci:
1. Adamov Jakub          2001    UMB     24 bodov

Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Plaveckého oddielu KTV UMB Banská Bystrica (kategória žiaci "A").
 
09.05.2011
 
 
V sobotu 7.mája 2011 sa V Rimavskej Sobote uskutočnilo 3.kolo "Banskobystrického plaveckého pohára" pre rok 2011.
Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota.
 
Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:
 
1. Kotoč Juraj             1999   UMB   40 bodov
2. Vyrva Martin           2002   PkRS  25 bodov
3. Adamov Jakub        2001   UMB   18 bodov
 
1. Horváthová Kristína 1999   PkRS   25 bodov
2. Vrbová Júlia           1998    UMB   18 bodov
2. Babúsová Linda      2002   PkRS   18 bodov
 
Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Plaveckého oddielu KTV UMB Banská Bystrica (kategória žiaci "A").

 

21.04.2011

 

V sobotu 7. mája 2011 sa v Rimavskej Sobote  uskutoční 3. kolo „ Banskobystrického plaveckého pohára“ pre rok 2011.

Technickým usporiadaním pretekov bol poverený Plavecký klub Rimavská Sobota. Prihlášky posielajte e-mailom na adresu: kanmika@yahoo.coma kópiu na kanmika@gmail.comnajneskoršie do stredy 04.05.2011 do 15:00 hod.

Rozplávanie začína o 08:00 hod., preteky sa začnú o 09:00 hod.

 

18.04.2011

 

Mesto Žiar nad Hronom, MŠK Žiar nad Hronom – Mestský plavecký klub Delfín usporiadali v sobotu 16. apríla 2011 pre žiakov všetkých vekových kategórií už tradičné „Veľkonočné plavecké preteky“

 

28.03.2011

 

V sobotu 26. marca 2011 sa v Brezne uskutočnilo 2. kolo „ Banskobystrického plaveckého pohára “ pre rok 2011. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Flipper Brezno.

Vyhodnotenie najvyššieho bodového zlepšenia žiakov:

 

1. Beňo Samuel               2000         DelŽH       45 bodov

2. Orság Dalibor              1998         PkBŠ         33 bodov

3. Rišňovský Matej           1998         DelŽH       29 bodov

 

1. Šufliarska Dorota          1997         UMB         45 bodov

2. Michalková Katarína      1997         DelŽH       40 bodov

3. Kováčiková Terézia       2000         UMB         36 bodov

 

Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Plaveckého klubu Rimavská Sobota (kategória žiaci „B“).

 

14.02.2011

 

V sobotu 12. februára 2011 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo 1. kolo „ Banskobystrického plaveckého pohára “ pre rok 2011.

Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.

Po vyhodnotení najvyššieho bodového zlepšenia žiakov bolo poradie nasledovné:

 

1. Brozman Andrej         1997         UMB        31 bodov

2. Longauer Jakub         1997         PkBŠ        29 bodov

3. Orság Dalibor            1998         PkBŠ        10 bodov

 

1. Medveďová Michaela  1999          UMB        37 bodov

2. Kminiaková Kristína     2000         DelŽH      34 bodov

3. Kováčová Timea          2000         UMB        28 bodov

3. Maľová Stela              1999          UMB        28 bodov

 

Tortu po víťazstve a vylosovaní získali plavci z Plaveckého klubu Banská Štiavnica (kategória „open“).

 

29.01.2011

 

V tomto roku sa uskutoční v poradí už 7.ročník dlhodobej plaveckej súťaže „ Banskobystrický plavecký pohár “.

Preteky sa skladajú z 5 kôl, ktoré sa konajú počas celého roka. Novinkou tohto ročníka bude oceňovanie pretekára a pretekárky v žiackej kategórii (bez obmedzenia veku – podmienkou je ich registrácia v SPF), ktorí dosiahnu najvyššie bodové zlepšenie oproti svojmu najlepšiemu už zaplávanému bodovému výkonu. Pretekári obdržia v každom kole materiálne športové ceny (napr. plavecké okuliare, čapicu, „suchý“ uterák, ...). Budeme pokračovať v tradícii, že v každom kole víťazná a vylosovaná zmiešaná štafeta na 4 x 50 m voľný spôsob obdrží tortu.