Adresár

Krajské plavecké združenie Banská Bystrica

www.kpzbb.sk

CARZV

Klub vodných športov Careta

pri Technickej univerzite vo Zvolene

www.careta.szm.sk

Ladislav Zelina, Ľ. Štúra 54, 960 01 Zvolen

tel.: 0911 416 485

e-mail: zelinac11@azet.sk    

DELZH

Mestský športový klub Žiar nad Hronom

spol. s r. o. - Plavecký klub Delfín

www.mskziar.sk

PaedDr. Martina Bartková – prezident PK, tel.: 0907 048 518

Ing. Marián Malik – člen výboru, tel.: 0915 720 511

Mestský športový klub Žiar nad Hronom spol. s r. o.

Plavecký klub Delfín, A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom

e-mail: martina.bartkova@gmail.com

         johnyfikus@gmail.com

         konatelmskziar@gmail.com   

FLIBR

ŠK Flipper Brezno, o. z.

www.flipperbrezno.sk

 

Ľubica Bacúšanová Vičanová – prezident, tel.: 0908 969 015

e-mail: skflipperbrezno@gmail.com

        

PKBB

Plavecký kemp Banská Bystrica

www.plaveckykempbb.sk

Daniel Vácval, Okružná 1863/14, 974 04 Banská Bystrica

tel.: 0904 042 622

e-mail: plaveckykempbb@gmail.com

         daniel.vacval@gmail.com

PKBS

Plavecký klub Banská Štiavnica

Ing. Ján Čamaj, Antona Bernoláka 15, 969 01 Banská Štiavnica

tel.: 0905 758 371

e-mail: pkbsjc@centrum.sk

         mmaruniakova14@gmail.com

PKRS

Plavecký klub Rimavská Sobota

www.plaveckyklub.sk

Plavecký klub Rimavská Sobota, Cukrovarská 1903,

979 01 Rimavská Sobota, tel.: 0908 903 378 

Ján Valach – predseda, tel.: 0905 163 896

e-mail: plavaniers@gmail.com

          

PKVK

Plavecký klub Veľký Krtíš

www.pkvk.sk

Mgr. Jana Nociarová, Dolné Plachtince 248, 991 24 Dolné Plachtince

tel.: 0903 829 359

e-mail:jankanociarova@centrum.sk

         pkvkrtis@azet.sk    

RAJBB

Športový klub RAJA Banská Bystrica

www.skraja.sk

Mgr. Miroslava Doleželová, Poľná 139, 974 05 Banská Bystrica

tel.: 0948 525 755, 0905 666 817

e-mail: info@skraja.sk

SIBS

Plavecký oddiel TJ Sitno Banská Štiavnica

Vladimír Nemčok,  Ul. 1.mája 1167/6, 969 01 Banská Štiavnica

tel.: 0907 307 974, 045/691 26 51, 0911 748 200

e-mail: nemcok.vladimir@gmail.com

    

TRUMB

Športový klub TRIAN

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

www.sportklub.umb.sk

Doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., - predseda

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

tel.: 0905 186 036

e-mail: miroslav.nemec@umb.sk

         sportklub@umb.sk

         monika.chladna@gmail.com

         kuchar.matej@gmail.com    

UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

www.poumb.sk

Milan Záborský - predseda, Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica

tel.: 0903 504 713

e-mail: swimm@umbbb.sk

SKPBR

Športový klub plávania Brezno, o. z.

Športový klub plávania Brezno, o. z.

Ladislava Sáru 1212/11, 977 01 Brezno

Mgr. Peter Votroubek, PhD. – predseda, tel.: 0905 801 293

e-mail: skpbreznooz@gmail.com

         peter.votroubek@gmail.com