Odkazy

 

www.swimmsvk.sk Slovenská plavecká federácia
www.poumb.sk Plavecký oddiel KTV UMB Banská Bystrica
www.flipperbrezno.sk ŠK Flipper Brezno
www.pkvk.sk Plavecký klub Veľký Krtíš
www.plavanie.mskziar.sk Delfín Žiar nad Hronom
www.plaveckyklub.sk Plavecký klub Rimavská Sobota

- zobrazí sa po kliknutí na konkrétny odkaz