Pravidlá

Pravidlá plávania (platné od 1.2.2023, vyznačené zmeny)

Rýchla pomôcka pre rozhodcov s najčastejšími porušeniami pravidiel (2018)

Súťažný poriadok plávania (účinný od 24.11.2021)

Pravidlá rozplávania (účinné od 1.2.2022)

Prestupový poriadok   (účinný od 1.12.2013)

Smernica SPF - získavanie licencií

Žiadosť o obnovu licencie

Zoznam zakázaných látok a metód (Svetový antidopingový kódex s účinnosťou od 1.1.2020)

 

- zobrazí sa po kliknutí na konkrétny odkaz