Zápisy

 

 

 

 • zápisnica z rokovania KPZ BB, konaného 9.2.2019 v Žiari nad Hronom

 • prezenčná listina z rokovania KPZ BB, konaného 9.2.2019 v Žiari nad Hronom

 

 • zápisnica z rokovania KPZ BB, konaného 10.11.2018 v Rimavskej Sobote

 • prezenčná listina z rokovania KPZ BB, konaného 10.11.2018 v Rimavskej Sobote

 

 • zápisnica z rokovania KPZ BB, konaného 6.10.2018 v Žiari nad Hronom

 • prezenčná listina z rokovania KPZ BB, konaného 6.10.2018 v Žiari nad Hronom

 

 • zápisnica z rokovania KPZ BB, konaného 4.11.2017 v Rimavskej Sobote

 • žiadosť o zaradenie pretekov do kalendára SPF

 • prezenčná listina z rokovania KPZ BB, konaného 4.11.2017 v Rimavskej Sobote

 

 • zápisnica z Valného zhromaždenia KPZ BB, konaného 16.01.2017 v Banskej Bystrici

 • prezenčná listina z Valného zhromaždenia KPZ BB, konaného 16.01.2017 v Banskej Bystrici