Rekordy

Najlepšie výkony dosiahnuté členmi KPZBB vo viackolovej pohárovej súťaži Banskobystrický plavecký pohár, ktorá sa koná pravidelne od roku 2005:

 

REKORDY BBPP

 

- zobrazí sa po kliknutí na konkrétny odkaz

- aktualizované k 27.11.2022