Výsledky

 

Výsledky rok 2024

1.kolo BBPP 2024 (Brezno, 17.2.2024) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

 

Výsledky rok 2023

Celkové vyhodnotenie bodovania BBPP 2023

5.kolo BBPP 2023 (Žiar nad Hronom, 4.11.2023) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

4.kolo BBPP 2023 (Rimavská Sobota, 7.10.2023) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

3.kolo BBPP 2023 (Rimavská Sobota, 22.4.2023) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

2.kolo BBPP 2023 (Banská Štiavnica, 25.3.2023) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

1.kolo BBPP 2023 (Brezno, 18.2.2023) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

 

Výsledky rok 2022

Celkové vyhodnotenie bodovania BBPP 2022

5.kolo BBPP 2022 (Banská Bystrica, 27.11.2022) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

4.kolo BBPP 2022 (Rimavská Sobota, 15.10.2022) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

3.kolo BBPP 2022 (Banská Bystrica, 14.5.2022) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

2.kolo BBPP 2022 (Rimavská Sobota, 23.4.2022) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

1.kolo BBPP 2022 (Brezno, 26.3.2022) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

 

Výsledky rok 2020

Celkové vyhodnotenie bodovania BBPP 2020

2. kolo BBPP 2020

1. kolo BBPP 2020

 

Výsledky rok 2019

Celkové vyhodnotenie bodovania BBPP 2019

5. kolo BBPP 2019

4. kolo BBPP 2019

3. kolo BBPP 2019

2. kolo BBPP 2019

1. kolo BBPP 2019

 

Výsledky rok 2018

Celkové vyhodnotenie bodovania BBPP 2018

5. kolo BBPP 2018

4. kolo BBPP 2018

3. kolo BBPP 2018

2. kolo BBPP 2018

1. kolo BBPP 2018

 

Výsledky rok 2017

Celkové vyhodnotenie bodovania BBPP 2017

5. kolo BBPP 2017

4. kolo BBPP 2017

3. kolo BBPP 2017

2. kolo BBPP 2017

1. kolo BBPP 2017

 

Výsledky rok 2016

Celkové vyhodnotenie bodovania BBPP 2016

5. kolo BBPP 2016

4. kolo BBPP 2016

3. kolo BBPP 2016

2. kolo BBPP 2016

1. kolo BBPP 2016

 

Výsledky rok 2015

Celkové vyhodnotenie bodovania BBPP 2015

5. kolo BBPP 2015

4. kolo BBPP 2015

3. kolo BBPP 2015

2. kolo BBPP 2015

1. kolo BBPP 2015

 

Výsledky rok 2014

Vianočné preteky - Žiar nad Hronom 2014

Celkové výsledky BBPP 2014

5. kolo BBPP 2014

4. kolo BBPP 2014

Veľkonočné preteky - Žiar 2014

3. kolo BBPP 2014

2. kolo BBPP 2014

1. kolo BBPP 2014

 

Výsledky rok 2013

Vianočné preteky - Žiar 2013

Celkové výsledky BBPP 2013

5. kolo BBPP 2013

4. kolo BBPP 2013

3. kolo BBPP 2013

Veľkonočné preteky - Žiar 2013

2. kolo BBPP 2013

1. kolo BBPP 2013

 

Výsledky rok 2012

Vianočné preteky - Žiar 2012

Celkové výsledky BBPP 2012

5. kolo BBPP 2012

4. kolo BBPP 2012

3. kolo BBPP 2012

Veľkonočné preteky - Žiar 2012

2. kolo BBPP 2012

1. kolo BBPP 2012

 

Výsledky rok 2011

1. kolo BBPP 2011

2. kolo BBPP 2011

3. kolo BBPP 2011

Veľkonočné preteky - Žiar 2011

4. kolo BBPP 2011

5. kolo BBPP 2011

Celkové výsledky BBPP 2011

Vianočné preteky - Žiar 2011

 

Výsledky rok 2010

1. kolo BBPP 2010

2. kolo BBPP 2010

3. kolo BBPP 2010

4. kolo BBPP 2010

5. kolo BBPP 2010

Celkové výsledky BBPP 2010

Výsledky rok 2023

Celkové vyhodnotenie bodovania BBPP 2023

5.kolo BBPP 2023 (Žiar nad Hronom, 4.11.2023) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

4.kolo BBPP 2023 (Rimavská Sobota, 7.10.2023) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

3.kolo BBPP 2023 (Rimavská Sobota, 22.4.2023) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

2.kolo BBPP 2023 (Banská Štiavnica, 25.3.2023) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)

1.kolo BBPP 2023 (Brezno, 18.2.2023) - (Lenex výsledky  *  Bodové hodnotenie)